hier onder zie je een aantal werken van Paul van Ostaijen

 

Alpejagerslied

 

Voor E. du Perron.

Een heer die de straat afdaalt

een heer die de straat opklimt

twee heren die dalen en klimmen

dat is de ene heer daalt

en de andere heer klimt

vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx

vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx van de

beroemde hoedemakers

treffen zij elkaar

de ene heer neemt zijn hoge hoed in de rechterhand

de andere heer neemt zijn hoge hoed in de linkerhand

dan gaan de ene en de andere heer

de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende

de rechtse die daalt

de linkse die klimt

dan gaan beide heren

elk met zijn hoge hoed zijn eigen hoge hoed zijn bloedeigen

hoge hoed

elkaar voorbij

vlak vóór de deur

van de winkel

van Hinderickx en Winderickx

van de beroemde hoedemakers

dan zetten beide heren

de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende

eenmaal elkaar voorbij

hun hoge hoeden weer op het hoofd

men versta mij wel

elk zet zijn eigen hoed op het eigen hoofd

dat is hun recht

dat is het recht van deze beide heren

 

 

 


Music Hall

06-03-2014 11:53

het vijfde gedicht

Als niet meer is de mens, Zelfs niet de wens Om uit de agonie te zijn, Als na 'n laatste harde strijden, De ziel van 't lichaam is gescheiden, Dan blijft de menselike huls Slechts 'n onnuttig tuig. Zo is zielloos de Music-Hall, Wanneer de mensen de zaal Verlaten hebben, plots, in een drang, Uit hun...

—————

06-03-2014 11:50

vierde gedicht

O, m'n Music-Hall wieg m'op uw geluiden, Dat ik weer eens de ware wereld buiten Treed; dat ik weer eens wone In illuzie's hogere regionen. Dommel nu m'n eenzaam wezen heen In de ziel die een, hier alleen Kan leven; door haar eenheid De kompleetste innigheid. Dobber, dommel, deint In die eenheid,...

—————

06-03-2014 11:47

intermezzo van de oude heer en 't danseresje

De oude heer: Danseresje, danseresje, Zoveel honderd in de maand, Word prinsesje, word prinsesje Tegen zoveel in de maand. Zoveel in de maand bespaard, Dikwels 'n cadeautje, O, m'n mooie vrouwtje, Is dat niet je liefde waard? En daarbij ik ben geen lastig heer, In de week kom ik maar zoveel...

—————

06-03-2014 11:45

derde gedicht

Maar Plotseling Bont en klaar Schijnen de lampen en stralen Over de zaal Hun schitterende, schetterende praal Terwijl 't orkest, Kranig en vast Naar 't einde rennend, Een razende dans inzet. Zo is de verlossing Uit d'onzekere stemming, Gouden verlichting Te allen kant. Kennissen drukken elkaar de...

—————

06-03-2014 11:42

tweede gedicht

Nu rinkelt schel De elektrieke bel En scheurt de vrede van den avond Tot een rinkelende wond Van bange blijheid. De mensen die voorbijgaan voelen Hoe, als 'n klamme, koele Drop, de tingeltangeltinteling Op hun ziel zinkt, Gelijk een regendrop op 't zinkevlak Van een platdak. De mensen aarzelen,...

—————

06-03-2014 11:40

eerste gedicht

Gelijk een zwakke vrouw d'armoe van heur lijf verbergt Onder een ruisend froufrou van rokken en van kanten kleren Zo dommelt de Music-Hall z'n lusteloos begeren Weg in 't schijnen en 't kwijnen van veel rode en groene lichten.

—————


gedichten

/album/fotogalerij/naamloos-png/
/album/fotogalerij/zirkus-jpg/
/album/fotogalerij/cont48-image002-jpg/
/album/fotogalerij/osta002verz02ill149-gif/
/album/fotogalerij/a725297538-jpg/

—————